Promotie is het onder de aandacht brengen van een nieuw of bestaand product of service met als doel de omzet positief te beïnvloeden.

Promotie is een onderdeel van de marketingmix, wat weer een onderdeel is van het bredere marketing. Promotie moet niet worden verward met reclame, dat enkel het ter kennis geven van een promotie door middel van internet, radio en andere promotionele producten. Reclame is echter wel een vorm van promotie.


 

Promotie en Reclame artikelen

Promotie en reclame maken met producten waar u iets aan hebt!

Promotie en Reclame artikelen

Promotie en Reclame © 2019